Espais exteriors i territori

prevdesplaça
Espais exteriors i territori

Entenem que la millor manera d’integrar-se en un lloc és conèixer-lo, i estimar-lo; els espais, el seu aspecte, la relació amb els altres espais, la seva composició, etc. Les maneres de viure’l i de veure’l.

Els coneixements adquirits: aspectes tècnics, científics, artístics, històrics, filosòfics, jurídics, econòmics…

Paisatgisme
Ordenació, disseny i gestió de parcs i jardins publics, així com el disseny i construcció de jardins singulars d’ús familiar, comunitari o corporatiu.

Medi Ambient
Avaluacions ambientals de plans i programes i avaluacions d’impacte ambiental en projectes
Estudis d’impacte i d’integració paisatgística

Cartografia
Cartografia especialitzada sobre urbanisme i paisatge: representacions d’anàlisis, de propostes i de catàlegs; representacions tridimensionals

prevdesplaça't a dalt