Patrimoni

prevdesplaça
Patrimoni

La recuperació dels elements que configuren el patrimoni arquitectònic i monumental és una activitat a la qual Node dedica una especial atenció. Hem realitzat nombroses intervencions en restauració i rehabilitació d’edificis històrics.

En la restauració del patrimoni arquitectònic busquem el respecte per els elements tipològics, formals i estructurals de la construcció.

Hem treballat en la realització de les següents obres:

La restauració de l’aspecte arquitectònic I el restabliment al seu estat original de les parts alterades a través de:

– La restauració de les façanes internes o externs
– La restauració de l’interior d’edificis
– La reconstrucció de la part o parts de l’edifici enderrocat
– La conservació o restabliment de la distribució I organització especial original

La consolidació amb substitució de les parts no recuperables sense afectar l’estructura existent dels següents elements d’una edificació :

– Murs portants externs I interns
– Forjats I voltes
– Escales
– Coberta amb restabliment del material de cobertura original

Reforma i remodelació Museu Mataró – Edifici Can Serra (1565) – Mataró
Restauració de la Torre de Can Palauet (1568) – Mataró
Restauració de la Torre de Guaita de Can Ratés (1584) BCIN – Santa Susanna
Procés de restauració de la part interior de la Torre de Can Ratés
Conservació i millora del Mas La Salada – Gurb
Restauració de façanes i coberta de la Masia Can Cabanyes (1568) BCIN – Argentona
Rehabilitació estructural coberta “Can Fontdevila” (1900) BCIL – Argentona
prevdesplaça't a dalt