Casa de la Cultura Popular de Mataró

prevdesplaça
Casa de la Cultura Popular de Mataró

La casa de la Cultura Popular de Mataró será un equipament, que es destinarà a exposició, divulgació, promoció i creixement del patrimoni cultural de la ciutat, en especial les comparses i elements del Seguici de Les Santes (gegants, nans, bestiari), Festa Major de Mataró.

Es preveu destinar a la Casa de la Cultura Popular de Mataró la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt, un cop reconstruïda i rehabilitada, a la qual s’afegirà una nova edificació de planta baixa i el nucli general d’accessos situat a l’exterior de la nau.

Les tres plantes sobre rasant de la Casa de la Cultura Popular son les de l’edifici central de l’antic complex Fàbregas i de Caralt. L’extensió d’aquest edifici amb la nova part posterior disposarà de quatre plantes, una soterrani, una baixa més extensa i dues altes primera i segona que únicament inclouen els nuclis de comunicació, escales i ascensor.

prevdesplaça't a dalt