Escala d’evacuació a Escola Pia Santa Anna. Mataró

prevdesplaça
Escala d’evacuació a Escola Pia Santa Anna. Mataró


Es tracta del projecte de construcció d’una escala per a l’evacuació en cas d’incendi d’un edifici docent destinat a Escola d’Educació Infantil situat al carrer El Torrent, núms.62-64 de Mataró.

Les obres que es van portar a terme tenien la finalitat d’obtenir una nova sortida / accés a l’edifici per fer complir les condicions d’evacuació de persones de l’edifici complint les exigències bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Bàsicament les obres van consistir en la reforma interior de les plantes primera i segona consistent en l’enderroc d’envans per al canvi de distribució de l’edifici existent així com la modificació dels serveis a l’interior de la planta segona.

D’aquesta manera s’aconsegueix adaptar la distribució de les aules amb el nou accés a l’escala a les plantes primera i segona de l’edifici. Totes les aules garanteixen la connexió amb el passadís i aquest amb la nova sortida a la façana oest de l’edifici.

prevdesplaça't a dalt