Reforma i rehabilitació energètica Escola de Primària. Mataró.

prevdesplaça
Reforma i rehabilitació energètica Escola de Primària. Mataró.

Es tracta de desenvolupar la tercera fase del pla de reforma i millora integral dels edificis i les instal·lacions de l’Escola GEM, consistents per un costat en millorar l’eficiència energètica de l’edifici, modificant tots els tancaments exteriors existents per altres d’alumini amb millors prestacions, així com aplicar un nou revestiment a les façanes de l’edifici amb aïllament tèrmic i per altra banda modificar la distribució interior, dintre dels límits permesos per l’actual normativa, per tal d’adequar els espais a les pràctiques docents actuals, així com modernitzar les instal·lacions de climatització, electricitat, telecomunicacions i fontaneria a les exigències actuals garantint un bon funcionament i uns nivells de confort, tant climàtics, higiènics i acústics adequats.

prevdesplaça't a dalt