Reforma i remodelació del Museu de Mataró (edifici Can Serra)

prevdesplaça
Reforma i remodelació del Museu de Mataró (edifici Can Serra)


Reforma de l’edifici de Can Serra Arnau actualment seu del Museu Mataró. El projecte contemplava la remodel·lació de Can Serra i la creació d’un nou discurs museogràfic de la seva col·lecció arqueològica. L’obejcte principal de les obres fou la reforma del vestíbul i les sales d’exposicions principals, així com actuacions puntuals a les obertures de la façana tenint en compte les característiques arquitectòniques del bé catalogat de l’edifici de can Serra Arnau i definir i valorar les obres necessàries per a la seva reforma així com per l’adequació als nous temps pel que fa a l’ús que té assignat com a equipament públic de referència en l’educació per a la història i la cultura de la ciutat.

En aquest sentit el projecte també incloia el disseny de nous continguts expositius i de la seva museografia corresponent. Aquest fet va comportar la restauració acurada d’un edifici d’estil renaixentista, amb l’adequació d’aquest mateix edifici a les exigències que comporten les normatives d’ús i d’accessibilitat que un equipament d’ús públic necessita.

Fotos: Eusebi Escarpenter / Arxiu Museu de Mataró

prevdesplaça't a dalt