Reforma integral edifici centre històric Mataró

prevdesplaça
Reforma integral edifici centre històric Mataró

Situat en una de les zones més cèntriques de Mataró, entre cases adossades, l’edifici parteix de la idea de reformar una casa unifamiliar de 5 metres de llum i de planta baixa i dues plantes pis. L’objectiu será fer entrar llum a uns espais foscos. El solar pertany a una parcel·la ocupada per un habitatge amb un pati d’illa de grans dimensions poc freqüent a les finques del centre històric. S’enderroquen les construccions existents al pati d’illa deixant un jardí privat per la construcción d’una nova piscina.

prevdesplaça't a dalt