Restauració de la Torre de Guaita Can Ratés. Santa Susanna

prevdesplaça
Restauració de la Torre de Guaita Can Ratés. Santa Susanna

Datada de l’any 1585, aquesta torre tenia la funció de talaia d’observació i de defensa per respondre als atacs periòdics de pirates i corsaris que, des de principis del segle XVI, patien els pobles de la costa del Maresme.

Els treballs que s’han duent a terme, s’han centrat principalment en l’adequació de la zona de la coberta de la torre. Ha calgut sanejar i tot seguit consolidar els paraments de la corsera i els matacans de la part superior de la torre, molt afeblits pel pas del temps. Així mateix, s’ha realitzat l’aixecament del paviment existent a causa de la gran acumulació de terra i d’elements vegetals a sobre de la coberta i sobretot per la greu filtració d’humitats que patien els murs i les plantes inferiors de la torre. S’ha realitzat els treballs d’impermeabilització de la coberta, així com la consolidació del badalot d’accés i s’ha completat la intervenció amb els treballs de neteja, sanejament i consolidació del parament de la torre.

prevdesplaça't a dalt