Direcció de l’obra

prevdesplaça
Direcció de l’obra

El control que els tècnics exercim sobre l’obra va des de la seva correcta execució fins al compliment estricte del pressupost del projecte.

La nostra tasca consisteix en la verificació, supervisió i control de tots els aspectes tècnics, econòmics i legals, relacionats amb l’execució de l’obra.

 • Estudis tècnics i econòmics.
 • Assessorament del procés d’obra.
 • Gestió de la documentació d’obra.
 • Planificació de l’obra.
 • Medicions d’obra.
 • Estimacions del preu general.
 • Proposta d’industrials per l’obra.
 • Gestió del teu projecte.
 • Valoració de pressupostos.

 • Comparatiu d’ofertes d’industrials.
 • Assessorament per la contractació d’obra.
 • Estudi d’alternatives per disminuir el cost.
 • Control d’obra.
 • Seguiment i control dels pressupostos.
 • Seguiment i control dels terminis.
 • Certificacions d’obra.
prevdesplaça't a dalt