Obra nova

prevdesplaça
Obra nova

Cada projecte és diferent i únic. Garantim el control del procés de construcció del nou edifici en cadascuna de les etapes aconseguint els objectius fixats de configuració, pressupost, plaços i qualitat.

És un privilegi disposar d’un solar per fer un habitatge propi, de vegades dins d’un entorn d’extraradi allunyats de la ciutat, en la tipologia d’edificacions aïllades en parcel.la amb un pati o jardí exterior.

Cal pensar molt bé en fase de projecte com construir-lo amb criteris de creativitat però també d’eficiència, sostenibilitat i respecte per l’entorn.

El nostre equip s’encarrega de dissenyar l’edifici d’acord amb els gustos i necessitats dels nostres clients. Redactem el projecte i documentem detalladament els treballs a realitzar, optimitzem les solucions constructives per obtenir les majors prestacions, licitem l’obra i demanem ofertes a les empreses constructores per comparar pressupostos.

Gestionem els permisos d’obra i les llicències per optimitzar costos i terminis. Durant l’obra controlem la correcta execució dels treballs i la qualitat final.

Sempre valorem al màxim el respecte per les expectatives i il.lusions del client.

Els projecte d’obra nova que realitzem poden ser:

– Habitatges unifamiliars
– Edificis plurifamiliars
– Edificis terciaris
– Equipaments
– Edificis industrials

prevdesplaça't a dalt