Escola Gem. Mataró (2022)

Una escola bressol és una organització que s’estructura d’una o altra manera en funció, principalment, dels objectius que es proposa. Poder-los assolir implica desenvolupar unes funcions, establir uns criteris, dur a terme unes determinades activitats i tot en un entorn ideal.
Gràcies a @escolagem per aquest projecte tant enriquidor. #aprenentatge #sominfantil #escolabressol #llarinfants
Els espais seran flexibles i polivalents en la mesura del possible per tal d’atendre a la diversitat de metodologies pedagògiques que es desenvolupen en el centre. La forma, la disposició, el tipus de mobiliari i la cura dels detalls afavoreixen la multiplicitat, aconseguint espais menys rígids i oberts a la incertesa dels processos creatius.
Més projectes de Node