Santema. Caldes d'Estrac (2018)

Un edifici en condicions de solidesa precàries al carrer de la Santema de Caldes d’Estrac. El repte més enllà de la consolidació estructural i era convertir i transoformar aquell edifici de planta baixa i dues plantes pis en un espai polivalent que tingués vida pròpia. Un projecte que va començar a gestar-se quan la Montse va descobrir la casa i ens vam entendre des del primer minut. Durant la primera visita d’aquell edifici en estat ruïnós vam sentir que es mereixia la oportunitat que se li ha donat per esdevenir un lloc comú per a tothom.
Des d’aquesta premisa es va començar a gestar el nou espai com un centre cultural que oferís múltiples usos.
Àgape neix, com un espai de trobada amb un mateix i amb la comunitat, un espai per compartir.
Més projectes de Node